Voorwaarden en tarieven van Praktijk Wiegel

Eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak stelt de therapeut u vragen en wordt er een uitgebreid fysiotherapeutisch of natuurgeneeskundig onderzoek verricht om de oorzaak van uw klachten en uw doel te achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan, wat u samen doorneemt en waarop u uw akkoord geeft. De duur van een eerste afspraak (inclusief administratie) is circa 50-60 minuten. Bij uw eerste afspraak dient mee te nemen:

  • Verzekeringsbewijs (polisblad of pasje)
  • Legitimatiebewijs (bijv. rijbewijs of ID kaart)
  • Relevantie medische informatie (bijv. medicatie, uitslagen van onderzoeken)
  • Eventuele verwijsbrief (arts of specialist)
  • Handdoek

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan is het mogelijk dat u op verwijzing van de arts thuis behandeld wordt.

Afzeggen en afwezigheid

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen, anders wordt de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut wordt u zo snel mogelijk gebeld of wordt er vervanging geregeld.

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

U kunt zowel met als zonder verwijzing van uw arts zich aanmelden bij de fysiotherapeut. Alleen bij chronische aandoeningen die op de chronische lijst staan of na een operatie is een verwijsbrief van de huisarts/specialist noodzakelijk. Wanneer u zonder verwijzing komt, wordt door middel van een  screening gekeken of u in aanmerking komt voor een behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt om behandeld te worden met fysiotherapie of natuurgeneeskunde dan zal ik u, indien nodig, adviseren om contact op te nemen met uw huisarts.

Tarieven en vergoedingen

Behandelingen fysiotherapie die voor vergoeding in aanmerking komen kunnen meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd
worden. Indien het declareren bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is dan ontvangt u zelf een nota op basis van de vastgestelde tarieven. De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract behalve met Menzis.Voor klanten verzekerd bij Menzis is een vergoeding mogelijk vanuit de niet gecontracteerde fysiotherapie. Behandelingen natuurgeneeskunde worden gedeclareerd via een nota aan uzelf. Vanuit de aanvullende zorgverzekering kunnen uit de dekking voor complementaire, alternatieve geneeswijzen de behandelingen haptonomie deels vergoed worden, hypnotherapie en bowen therapie komen voor vergoeding in aanmerking als onderdeel van de behandeling. Losstaande behandelingen Quantum-Touch en Quantum Allergy komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van uw behandeling.

Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen wordt u na de laatste behandeling via de ‘Qualiview’ van Qualiview B.V.
gevraagd om anoniem uw mening te geven over de praktijk. Uw deelname is vrijblijvend maar wordt erg op prijs gesteld.

Kwaliteitswaarborg

De therapeut staat als fysiotherapeut in het Centraal Kwaliteits Register door KRF NL en is BIG geregistreerd.Als natuurgeneeskundig therapeut staat zij ingeschreven bij de beroepsvereniging V.B.A.G. en als registertherapeut bij R.B.C.Z./T.C.Z.  Ze voldoet hiermee aan alle gestelde voorwaarden van bij-en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

 

Inzage dossier

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw patiëntendossier. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit aangeven.

Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte en een afgesloten wachtruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en zal niet zonder uw toestemming uw gegevens aan derden verstrekken.

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de behandeling of over uw therapeut. Bespreek dit bij voorkeur direct
met uw therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert dit niet het gewenste resultaat op dan kunt u zich richten tot een medewerker van het secretariaat van de beroepsvereniging. Die kan U verder helpen en indien gewenst in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht ook de klachtenfuctionaris geen oplossing bieden dan zijn de geschillencommissie en eventueel bij ernstige klachten het Tuchtrecht(TCZ) of het Civielrecht nog andere opties. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren.

Voor fysiotherapie kunt u zich richten tot de Klachtencommissie van het KNGF. U kunt dit nalezen op de site Klacht Fysiotherapeut-Zorgklacht.nl
Voor Natuurgeneeskunde kunt u zich richten tot het secretariaat van de V.B.A.G. via www.vbag.nl.
U kunt de informatie over het patientenrecht nalezen op de site van www.rijksoverheid.nl.