Tarieven

Tarieven per 1 januari 2019.
Natuurgeneeskundige behandeling ( Haptonomie, Hypnotherapie, Bowentherapie, Quantum-Touch, Quantum-Allergy )

Als geregistreerd Natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de V.B.A.G. , R.B.C.Z. en  T.C.Z.  Afhankelijk van Uw polisvoorwaarden en zorgverzekering wordt een behandeling  deels of geheel  vergoed. Het is aan te bevelen om U hierover te laten informeren bij Uw zorgverzekeraar.
Telefonisch contact is gratis voor korte vragen, advies of informatie. Is een uitgebreid advies gewenst dan maken we hiervoor een aparte (bel)afspraak en zijn er kosten aan verbonden.
Wanneer U verhinderd bent, graag tijdig afmelden. Bij afmelden binnen 24 uur of bij niet op komen dagen, wordt een consult in rekening gebracht.

• Tarief intake, consult (60 min): 70 euro
• Tarief kort consult (30 min): 45 euro
• Tarief telefonisch consult (15-20 min): 20 euroTarieven per 1 januari 2019.

Behandelingen natuurgeneeskunde worden gedeclareerd via een nota aan uzelf. Vanuit de aanvullende zorgverzekering kunnen uit de dekking voor complementaire, alternatieve geneeswijzen de behandelingen haptonomie, hypnotherapie en bowen therapie deels vergoed worden. Losstaande behandelingen Quantum-Touch en Quantum Allergy komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van uw behandeling.

Afspraak maken

U kunt op verschillende manieren een afspraak maken:
Telefonische afspraak: neem contact op via telefoonnummer: 06-10406641. Tijdens behandelingen staat het antwoordapparaat aan, spreek dan uw naam en telefoonnummer in.

Online aanmelden en afspraak maken: meldt u via de mail van de praktijk aan als nieuwe patiÎnt op praktijkwiegel@gmail.com

Eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak stelt de therapeut u vragen en wordt er een uitgebreid fysiotherapeutisch of natuurgeneeskundig onderzoek verricht om de oorzaak van uw klachten en uw doel te achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan, wat u samen doorneemt en waarop u uw akkoord
geeft. De duur van een eerste afspraak (inclusief administratie) is circa 50-60 minuten.

Bij uw eerste afspraak dient mee te nemen:

  • Verzekeringsbewijs (polisblad of pasje)
  • Legitimatiebewijs (bijv. rijbewijs of ID kaart)
  • Relevantie medische informatie (bijv. medicatie, uitslagen van onderzoeken)
  • Eventuele verwijsbrief (arts of specialist)
  • Handdoek

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan is het mogelijk dat u op verwijzing van de arts thuis behandeld wordt.

Afzeggen en afwezigheid

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen, anders wordt de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht. Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut wordt u zo snel mogelijk gebeld of wordt er vervanging geregeld.

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

U kunt zowel met als zonder verwijzing van uw arts zich aanmelden bij de fysiotherapeut. Alleen bij chronische aandoeningen die op de chronische lijst staan of na een operatie is een verwijsbrief van de huisarts/specialist noodzakelijk.  Wanneer u zonder verwijzing komt, wordt door middel van een screening gekeken of u in aanmerking komt voor een behandeling. Zijn uw klachten niet geschikt om behandeld te worden met fysiotherapie of natuurgeneeskunde dan zal ik u, indien nodig, adviseren om contact op te nemen met uw huisarts.

Klanttevredenheid

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen wordt u na de laatste behandeling via de ëQualiviewí van Qualiview B.V. gevraagd om anoniem uw mening te geven over de praktijk. Uw deelname is vrijblijvend maar wordt erg op prijs gesteld.

Kwaliteitswaarborg

De therapeut staat als fysiotherapeut in het Centraal Kwaliteits Register van het KNGF en is BIG geregistreerd.Als natuurgeneeskundig therapeut staat zij ingeschreven bij de beroepsvereniging V.B.A.G. en als  registertherapeut bij R.B.C.Z./T.C.Z. Ze voldoet hiermee aan alle gestelde voorwaarden van bij-en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

Inzage dossier

Als patient heeft u recht op inzage in uw patiÎntendossier. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit aangeven.

Privacy

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimte en een afgesloten wachtruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en zal niet zonder uw toestemming uw gegevens aan derden verstrekken.

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de behandeling of over uw therapeut. Bespreek dit bij voorkeur direct  met uw therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert dit niet het gewenste resultaat op dan kunt u zich richten  tot een medewerker van het secretariaat van de beroepsvereniging. Die kan U verder helpen en indien gewenst in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Mocht ook de klachtenfuctionaris geen oplossing bieden dan zijn de geschillencommissie en eventueel bij ernstige klachten het Tuchtrecht(TCZ) of het Civielrecht nog andere opties. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren. Voor fysiotherapie kunt u zich richten tot de Klachtencommissie van het KNGF. U kunt dit nalezen op de site Klacht Fysiotherapeut-Zorgklacht.nl. Voor Natuurgeneeskunde kunt u zich richten tot het secretariaat van de V.B.A.G. via www.vbag.nl. U kunt de informatie over het patientenrecht nalezen op de site van www. rijksoverheid.nl.