Privacy Policy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk M. Wiegel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik hier voor mijn AVG-verklaringen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk M. Wiegel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en Achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Verzekeringsgegevens
• BSN
• Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk M. Wiegel verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk M. Wiegel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten
• De behandeling te declareren
• Het afhandelen van uw betaling
• Het behandelproces vast te leggen

..

 


Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk M. Wiegel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden door praktijk M. Wiegel opgeslagen gedurende de looptijd van de behandeling en 20 jaar daarna. Het bewaartermijn is conform de
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO).
 

Delen met anderen
Praktijk M. Wiegel deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk M. Wiegel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
In kaart brengen websitebezoek
Praktijk M. Wiegel gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijkwiegel@gmail.com. Praktijk M. Wiegel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk M. Wiegel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijkwiegel@gmail.com.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk M. Wiegel  kunt u ons als volgt bereiken:
Prins Willemstraat 41
2584 HT Scheveningen
Kamer van Koophandel: 27354621
Tel: 06-10406641
praktijkwiegel@gmail.com; info@praktijkwiegel.nl